Austin's Turkish interpreter assists during a clinic appointment

Departments

In this section, you can find the following information:

Prevodilačka služba

Vi imate pravo da tražite besplatne i poverljive usluge akreditovanog prevodioca koji će vam pomoći u vašoj komunikaciji sa zaposlenima u Austin Health kao pacijent ili kada dolazite na pregled ili za drugi medicinsku uslugu. Molimo vas zatražite od vašeg doktora ili medicinske sestre da vam orga nizujete prevodioca ili to potražite kada zakazujete vašu sledeću posetu.

Austin Health ne podstiče korišćenje rođaka, prijatelja ili personala koji govori engleski i vaš jezik, u ulozi prevodioca u bilo kom razgovoru o zdravstvenoj nezi. Porodica i prijatelji imaju važnu ulogu u davanju podrške pacijentu.

Molimo vas da uzmete u obzir da uprkos velikim naporima da se obezbedi prevodilac na licu mesta, može se desiti da nema slobodnog prevodioca. U takvoj situaciji je moguće da se koristi prevođenje preko telefona, naročito van radnog vremena. Telefonska prevodilačka služba se može nazvati wr časa dnevno, 7 dena u nedelji.

Vi ne plaćate prevodilačke usluge.

Javite nam se

Ponedeljak - petak 8:30 ujutro - 4:30 popodne

Telefon: 9496 3367

Elektronska pošta: languageservices@austin.org.au

Acknowledgement flags

Austin Health acknowledges the Traditional Custodians of the land and pay our respects to Elders past, present and emerging.
We celebrate, value and include people of all backgrounds, genders, sexualities, cultures, bodies and abilities.