Austin's Turkish interpreter assists during a clinic appointment

Departments

In this section, you can find the following information:

Dịch vụ Ngôn ngữ

Với tư cách là một bệnh nhân nội trú hay ngoại trú, quý vị có quyền yêu cầu một thông dịch viên miễn phí, bảo mật và được công nhận để giúp đỡ quý vị về nhu cầu giao tiếp của mình với nhân viên của Austin Health. Xin hãy yêu cầu bác sĩ hoặc y tá sắp xếp việc này cho quý vị, hoặc yêu cầu có thông dịch viên khi quý vị đặt cuộc hẹn tiếp theo.

 

Austin Health không khuyến khích việc sử dụng người thân trong gia đình, bạn bè hoặc nhân viên nói được hai ngôn ngữ làm thông dịch viên trong bất kỳ cuộc tư vấn chăm sóc sức khoẻ nào. Gia đình và bạn bè giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân.

Xin lưu ý rằng mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để cung cấp một thông dịch viên tại chỗ, đôi khi có thể không có thông dịch viên. Trong trường hợp này có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại, đặc biệt là đối với những yêu cầu sau giờ làm việc. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Dịch vụ thông dịch cung cấp cho quý vị là miễn phí.

Hãy Liên lạc với Chúng tôi

Thứ 2 – Thứ 6: 8:30 sáng - 4:30 chiều

Điện thoại: 9496 3367

Thư điện tử: languageservices@austin.org.au

 

Acknowledgement flags

Austin Health acknowledges the Traditional Custodians of the land and pay our respects to Elders past, present and emerging.
We celebrate, value and include people of all backgrounds, genders, sexualities, cultures, bodies and abilities.