TelehealthTelehealthTelehealth

Patients & visitors

Telehealth (Tiếng Việt)

Telehealth (Tiếng Việt)

Cuộc gọi Telehealth qua video kết nối quý vị với chúng tôi, vì vậy quý vị không cần đến bệnh viện cho cuộc hẹn của mình.

Hãy làm theo các hướng dẫn đơn giản của chúng tôi để chuẩn bị và bắt đầu cuộc hẹn Telehealth của quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn, chúng tôi có thể giúp quý vị. Nếu quý vị cần thông tin bằng ngôn ngữ của mình, chúng tôi có thể giúp quý vị.

Telehealth là gì?

Telehealth là cuộc hẹn qua cuộc gọi video với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.  

Quý vị có thể tham dự cuộc hẹn qua cuộc gọi video từ bất kỳ địa điểm nào, chẳng hạn như nhà riêng, cơ quan hoặc phòng khám của bác sĩ gia đình.

Chúng tôi sử dụng hệ thống Cuộc gọi Telehealth qua Video của Healthdirect. Quý vị có thể sử dụng hệ thống này trên bất kỳ điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính nào có máy quay.

Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về việc tham dự cuộc hẹn của quý vị qua cuộc gọi video. Video này chỉ có bằng tiếng Anh nhưng hướng dẫn cách thực hiện cuộc gọi video.

Hãy tìm hiểu cách chuẩn bị trước cho cuộc hẹn Telehealth với thông tin trong tờ rơi này, Tham dự cuộc hẹn qua cuộc gọi video của quý vị.

Tại sao lại sử dụng Telehealth?

Telehealth:

  • Dễ sử dụng – quý vị có thể dùng Telehealth qua bất kỳ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính nào có máy quay
  • An toàn và bảo mật –không có dữ liệu nào của bệnh nhân được lưu giữ lại trên nền tảng kết nối Healthdirect
  • Nhanh chóng – quý vị không cần phải đi đến cuộc hẹn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc
  • Không tốn kém – không có chi phí từ tiền túi

Cuộc gọi Telehealth qua video cho phép quý vị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình gặp nhau mà không cần đến bệnh viện.

Ai có thể sử dụng Telehealth?

Trong thời COVID-19, tất cả các bệnh nhân có thể sử dụng cuộc hẹn Telehealth.

Telehealth không phù hợp cho tất cả các cuộc hẹn, chẳng hạn nếu quý vị cần xét nghiệm máu hoặc chụp hình. Khi quý vị đặt cuộc hẹn, chúng tôi có thể tư vấn xem Telehealth có phù hợp với quý vị hay không.

Liên lạc với chúng tôi

Telehealth

Thư điện tử: telehealth@austin.org.au